Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав 

Чи зберігається за дитиною після позбавлення батьківських прав її батьків право користування житлом, в якому вона проживала, у разі поміщення її на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника?

Чи зберігається за дитиною після позбавлення батьківських прав її батьків право користування житлом, в якому вона проживала, у разі поміщення її на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника?

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 71 ЖК, п. 3 ч. 1 ст. 247, п. 2 ч. 1 ст. 248 СК України житлове приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім’ї понад шість місяців у випадках влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім’ї, має право на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала.

Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону.

Вирішення судом питання щодо забезпечення за дитиною зазначеного права не є обов’язковим, оскільки право дитини на збереження за нею права користування житлом встановлено законом і є безспірним.

Що є підставою для позбавлення батьківських прав?

Що є підставою для позбавлення батьківських прав?

Відповідно до ст. 164 СК мати, батьки можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 • жорстоко поводяться з дитиною;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Слід пам’ятати, що позбавлення батьківських прав допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращий бік неможливо, і лише при наявності вини у діях батьків, постанова ВС від 13.03.2019 у справі № 631/2406/15-ц (http://reyestr.court.gov.ua/Review/80487429).

У свою чергу, заборгованість по сплаті аліментів сама по собі не може бути підставою для позбавлення батьківських прав, ухвала ВССУ від 27.11.2017 у справі № 428/10911/16-ц (http://reyestr.court.gov.ua/Review/70882614).

Досліджуючи обставини у справі, суду слід звернути особливу увагу на те, чи попереджався батько про необхідність змінити ставлення до виховання дитини, ухвала ВССУ від 01.11.2017 у справі № 211/559/16-ц (http://revestr.court.gov.ua/Review/70882614).

При цьому факт заперечення батьком позовних вимог про позбавлення батьківських прав може свідчити про наявність у нього бажання піклуватись про свою дитину, ухвала ВССУ від 01.11.2017 у справі № 211/559/16-ц (http://reyestr.court.gov.ua/Review/70882614).

При розгляді цієї категорії справ слід звернути увагу також на позицію ССПЛ, який зауважив, що оцінка загальної пропорційності будь-якого вжитого заходу, що може спричинити розрив сімейних зв’язків, вимагатиме від судів ретельної оцінки низки факторів та залежно від обставин відповідної справи вони можуть відрізнятися.

Проте необхідно пам’ятати, що основні інтереси дитини є надзвичайно важливими.

При визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку необхідно враховувати дві умови:

 • по-перше, в якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв’язків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною;
 • по-друге, в якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагополучним, рішення ССПЛ у справі «Мамчур проти України», № 10383/09, § 100, від 16 липня 2015 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_а93).

Якщо рішення мотивується необхідністю захистити дитину від небезпеки, має бути доведено, що така небезпека справді існує.

При ухваленні рішення про відібрання дитини від батьків може виникнути необхідність урахування низки чинників.

Можливо, потрібно буде з’ясувати, наприклад, чи зазнаватиме дитина, якщо її залишать під опікою батьків, жорстокого поводження, чи страждатиме вона через відсутність піклування, через неповноцінне виховання та відсутність емоційної підтримки, або визначити, чи виправдовується встановлення державної опіки над дитиною станом її фізичного або психічного здоров’я.

З іншого боку, той факт, що дитина може бути поміщена в середовище, більш сприятливе для її виховання, не виправдовує примусового відібрання її від батьків.

Такий захід не можна також виправдовувати винятково посиланням на ненадійність ситуації, адже такі проблеми можна вирішити за допомогою менш радикальних засобів, не вдаючись до роз’єднання сім’ї, наприклад, забезпеченням цільової фінансової підтримки та соціальним консультуванням, рішення ЄСПЛ у справі «Савіни проти України», №39948/06, § 50, від 18 грудня 2008 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_454).

Чи допускається позбавлення батьківських прав щодо повнолітніх дітей?

Чи допускається позбавлення батьківських прав щодо повнолітніх дітей?

Відповідно до п. 16 Пленуму ВС України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007 № 3 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07/print) особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини, яка не досягла вісімнадцяти років.

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Розлучення без прописки
 2. Послуги адвоката при розлученні
 3. Послуги юриста при розлученні
 4. Встановлення режиму окремого проживання подружжя в Україні
 5. Встановлення факту проживання в цивільному шлюбі
 6. Усиновлення дитини в Україні
 7. Прізвища подружжя після розлучення в Україні
 8. Отримати повторно документи РАЦС: свідоцтво і виписку
 9. Порядок визнання батьківства
 10. Як зареєструвати іноземне розлучення в Україні
 11. Реєстрація шлюбу з іноземцем в Україні
 12. Реєстрація рішення суду про розлучення в РАЦСі і отримання витягу з реєстру
 13. Рішення суду про розірвання шлюбу
 14. Свідоцтво про розірвання шлюбу на підставі рішення суду
 15. Спільна заява про розлучення
 16. Підготовка позову про розірвання шлюбу
 17. Вартість послуг при розлученні
 18. Зменшення і збільшення розміру аліментів на дитину в Україні